4 hodiny Aktívneho oddychu vždy v sobotu od 8:00 do 12:00 na 4 témy s jedným písmenom.

Najbližšiu sobotu 15.5. nás čakajú témy: Mužskosť, Média, Masturbácia a Meditácia.

 

Mohli ste si už vypočuť:

Sloboda

 

Sexualita

 

Sebeláska

 

Sebapoznanie

 

 

Vášeň

 

Viera

 

Vina

 

Vcítenie sa