Regresná terapia 

Regresná terapia je:
~ terapia slovom,

kde sa riešenie nastoľuje komunikáciou s využitím verbálnych a neverbálnych prostriedkov bez priameho fyzického kontaktu z terapeutom.

~ terapia centrovaná na klienta,

takže klient si pomocou terapeuta uvedomením sám nachádza riešenie svojho problému. Terapeut nehodnotí klienta a jeho problémy, nesnaží sa meniť jeho myšlienky a nič mu nesugeruje ani nijako na neho netlačí. 

~ nehypnotická terapia,

kde sa využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.

~ kauzálna terapia,

kde hľadáme jasné príčiny problémov z minulosti, ktoré majú dosah na našu prítomnosť.

~ štruktúrovaná terapia,

takže je presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese.

~ hlbinná terapia,

kde v terapeutickom procese ideme do oblastí psychických a fyzickým prežitkov blízkej alebo vzdialenej minulosti. Klient si môže vybavovať informácie pár rokov dozadu, informácie z detstva, prenatálneho obdobia a tiež informácie z takzvaných minulých životov.

~ abreaktívna terapia,

kde cieľom je opačná reakcia k reakcii problému, ktorá je nastolená znovuprežitím potrebných informácií a príčin problému z minulosti a vytvorením takzvanej korekcie.

 

Zakladateľ Regresnej terapie systému podľa Patrika Balinta

Patrik Balint 

~ (*1974)
~ softwerové inžinierstvo na ČVUT v Prahe a Bratislave
~ Regresná terapia pod vedením Andreja Dragomireckého do roku 2002
~ profesionalizácia v regresnej terapii od roku 2000
~ vedenie seminárov a kurzov regresnej terapie na Slovensku
~ Prenatálna terapia, Vzťahová terapia, Archetypálna vzťahová terapia
~ terapia Profiling a terapia TOP 
~ ďalšia špecializácia - psychická príprava na pôrod a materstvo, numerológia
~ so ženou štylistkou a dvomi deťmi život v malebnom mestečku Martin medzi Malou a Veľkou Fatrou (Slovakia)
~ www.predporodnapriprava.skwww.patrikbalint.blogspot.com

Na klienta a jeho problém sa pozerá ako na niečo jedinečné, čo vyžaduje aj jedinečný prístup. Používa techniky regresnej terapie na základe asociatívneho vybavovania, takže všetko prebieha pri vedomí a zároveň s rešpektom k psychike a intimite klienta.

Terapeutický proces vidí ako snahu terapeuta pomôcť klientovi poznať mechanizmy, ktoré používa proti sebe a zároveň mu pomáha, aby ich mohol odložiť. Regresná terapia, ktorú robí a učí je štruktúrovanou metódou centrovanou na klienta, kde je klient vedený, nie tlačený.

V praxi okrem techník regresnej terapie využíva poznanie, že všetko je so všetkým spojené, takže poznanie a riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých nejjednoduchších veciach, ktoré sú často veľmi blízko nás.

V praxi má skúsenosti:
° s ľahkými aj tažkými duševnými problémami
° s psychosomatickými problémami
° so vzťahovými problémami
° s hľadaním osobnej jedinečnej cesty a poznania
° s psychickou prípravou na prenatálne obdobie, pôrod a rodičovstvo
° s psychickou prípravou vrcholových športovcov
° s analýzou projektov, startup-ov a firiem
° vo vyše 13000 terapeutických hodinách a analýz
° s výukou a prípravou nových generácií regresných terapeutov