Hladovka je zaujímavý a prirodzený proces, kde sa môže hladujúci dotknúť svojho života a osobnosti z rôznych pohľadov.
Naplno zažívať život môžeme až vtedy, ak necháme umrieť všetko, čo v nás umrieť má. A na smrť nie je odsúdená len prebiehajúca prítomnosť. Hladovanie dáva možnosť spoznať sám seba. Psychika aj telo sa očisťuje a zároveň zisťujeme čo nám robí dobre, čo naopak škodí, aké sú naše hranice a ako s nimi pracovať. Hladovka je jedna z možností ako pocítiť život.

 

www.hladovanie.sk