Patrik Balint

Celý svoj profesný život skúmam a analyzujem ľudskú psychiku na rôznych úrovniach hlavne cez Regresnú terapiu a Terapiu orientovanú na prítomnosť TOP. Vyše 13000 hodín odsedených s klientami nad ich minulosťou a problémami, vyškolených vyše 60 aktívne nezávisle pracujúcich regresných terapeutov vlastným systémom prístupu ku klientovi a prednášanie doma aj v zahraničí považujem za svoje terapeutické referencie. 

Mojou študijnou Alma Mater sú ČVUT Praha a FEL Bratislava a profesnou terapeutický výcvik Andreja Dragomireckého a moja jedinečná prax. 
Zo spojenia technického a terapeutického vzdelania a hlavne následnej terapeutickej praxe vychádzajú aj moje terapie, analýzy a stratégie, ktoré ponúkam svojim klientom a začínajúcim aj rozbehnutým projektom.

Nosím v sebe presvedčenie, že v úspešnom projekte sa odráža koncepčne život a reflektujú základné pravidlá fungovania psychiky.